HERO-8

Metoda de implementare MES marca Qualitas

Rectangle 15
Timpi și costuri certe
Avem o metodă certificată de realizare a proiectelor cu rentabilitate imediată a investiției: Qualitas Improvement Method. Această metodologie presupune ca clientul să fie urmărit de la începutul activității de analiză până la lansare.
COSTI
Obiective simple, măsurabile
Planificare macro, planificare pe termen scurt și monitorizare constantă a progresului. Filozofia noastră este să identificăm problemele critice cât mai curând posibil și să reacționăm prompt în toate fazele proiectului.
OBIETTIVI

Certificari UNI EN ISO 9001:2015 si ISO 9001

Considerăm că îmbunătățirea continuă a proceselor noastre de management și dezvoltarea NET@PRO și Sistemul de Management al Calității sunt printre cele mai bune instrumente strategice pentru atingerea obiectivelor noastre de afaceri. Politica noastră de calitate se bazează pe diverse principii precum:

METODA NOASTRĂ
01
Realizăm proiecte cu o soluție: standard, tehnologie de ultimă oră, simplă, cu timpi reduși de implementare.
02
Oferim companiilor producătoare instrumentele necesare pentru a fi mai competitive pe piață. Cum? Prin organizarea departamentelor de producție în funcție de obiectivele companiei și îmbunătățirea continuă a logisticii interne.
03
Oferim instrumente IT stabile, fiabile, aliniate cu cea mai recentă tehnologie disponibile.
04
Oferim asistență rapidă la costuri adecvate folosind toate instrumentele tehnologice de ultimă generație, menținând o relație constantă cu clientul chiar și după prestarea serviciului.
05
Garantăm, în toate fazele de dezvoltare a proiectului și implementarea acestuia, transparența maximă față de client, partajarea informațiilor și datelor referitoare la activități cu toate parțile interesate.
06
Îmbunătățire continuă a eficacității sistemului de management al calității.
07
Promovarea unei abordări sistemice a proceselor de afaceri prin adoptarea de instrumente și metodologii standard.

NET@PRO

GARANTEAZĂ

DATORITĂ

TEHNOLOGIEI LEAN

 • +
  Control
 • +
  Monitorizare
 • +
  Planificare
 • +
  Lead time
Beneficiile metodei Qualitas
01
Respectarea termenelor: garantăm realizarea obiectivelor de îmbunătațire ale clientului
02
Respectarea costurilor: respectăm timpii conveniți datorită unei strategii de planificare și control în timp util
03
Realizarea obiectivelor: estimările noastre sunt detaliate și precise pentru a garanta investiția clientului
04
Lead time a proiectelor comprimate: derulăm proiecte într-un timp scurt pentru a permite clientului un ROI rapid (return on investment)